Cempo, Center malih podjetij, d.o.o.
 

 


AKTUALNO


AKTIVNOSTI

Priprava prijav na projekte EU
Vodenje projektov in razpisov v skladu s pravili EU


Priprava prijav na domače razpise itd. 

 


08.01.2007

Pred novim letom so bili objavljeni razpisi 7. okvirnega programa. Za programe SME (majhna in srednja podjetja) so na voljo sredstva v višini 121 mio €. Cempo Vam ponuja pomoč pri pripravi in vodenju projektov. Rok prijave je 10.5. za podporne aktivnosti, 1.6. za panožne raziskave ter 4.9. za raziskave, ki rešujejo obče tehnološke težave.


29.12.2006

Cempo je uspešno zaključil evalvacijo programov Podjetništva. V okviru programa smo evalvirali sklope Podjetnosti mladih ter Žensko podjetništvo. Naročnik JAPTI.

Zelo uspešna je bila tudi evalvacija učnih delavnic. Ugotovitve ter predlogi za naslednje razpise so bili predstavljeni na decemberski delavnici na MDDSZ.